Vorige pagina

Anesthesiologie

InleidingArrow downArrow up

Uitleg behandeling

Anesthesie betekent letterlijk ‘zonder gevoel’. De betekenis die worden toegekend aan anesthesie zijn de volgende uitdrukkingen: in slaap maken, narcose, verdoven. Met anesthesie is het mogelijk een operatie veilig te ondergaan. U slaapt tijdens de operatie, voelt geen pijn en wanneer het nodig is worden uw spieren verslapt. Zonder anesthesie is een operatie eigenlijk niet mogelijk.

 

De anesthesioloog is een medisch specialist die beoordeelt of en op welke manier u een operatie op een veilige manier kunt ondergaan, waarbij rekening wordt gehouden met uw algemene gezondheid en de omvang van de ingreep. Tijdens de operatie zal de anesthesioloog met zijn team uw gezondheid bewaken. Daarnaast speelt de anesthesioloog een belangrijke rol in de pijnstilling rondom de operatie.

VormenArrow downArrow up

Welke vormen van anesthesie zijn er?

 • Algehele anesthesie, ofwel narcose. Dit houdt in dat u in slaap wordt gehouden tijdens de ingreep. U voelt geen pijn en kunt zich na afloop niets herinneren van de ingreep.
 • Verdoving van een deel van uw lichaam, bijvoorbeeld door een ruggenprik dit is ook mogelijk in combinatie met een roesje. Hierdoor voelt u tijdens de operatie geen pijn, maar blijft u wel bij bewustzijn.
 • Zenuwblokkade dit is ook mogelijk in combinatie met een roesje. Een zenuw wordt verdoofd waardoor deze tijdelijk geen signalenvan pijn en beweging doorgeeft. Zo kan (een deel van) de arm of het been verdoofd worden. U bent volledig bij bewustzijn tijdens de operatie. Een zenuwblokkade wordt ook gegeven in combinatie met een algehele narcose.
 • Plaatselijke verdoving. Deze vorm wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast, alleen of in combinatie met narcose of een kortwerkende ruggenprik; in beide gevallen spreekt men van LIA (= Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding (wordt bijvoorbeeld toegepast bij de behandelingen: knieprothese en hemi knieprothese).

Welke vorm van anesthesie u krijgt, hangt af van uw leeftijd, uw lichamelijke conditie en de soort operatie. Tijdens het gesprek met de anesthesioloog/OC/POS-medewerker wordt besloten wat voor u de beste manier van verdoven is.

Operatie in DelftArrow downArrow up

Kliniek Orthopedium beschikt over twee moderne locaties waar de behandelingen worden uitgevoerd. In Delft worden de behandelingen met dagverpleging uitgevoerd. In het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam worden de behandelingen met een korte opname uitgevoerd. Kliniek Orthopedium heeft een strategische samenwerking met het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Deze samenwerking is er op gericht om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen.

Kliniek Orthopedium Delft

In de locatie te Delft worden alle ingrepen verricht in dagbehandeling. Dit betekent dat u de dag van de ingreep ook weer naar huis gaat. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer (autorijden) na de operatie; zorg dat u wordt opgehaald na de operatie of uw begeleider heeft ook de mogelijkheid om te wachten.

In Kliniek Orthopedium Delft geldt de volgende procedure:

 • U meldt zich bij de ontvangstbalie. U dient drie kwartier voor het aangegeven tijdstip van de operatie aanwezig te zijn.
 • U heeft een gesprek met de anesthesioloog of anesthesie-assistent in de voorbereidingsruimte op de dag van de ingreep.In deze ruimte geeft de anesthesioloog u de volledige of plaatselijke verdoving.
 • Tijdens de operatie blijft de anesthesioloog of de assistent bij u en bent u voortdurend aangesloten op apparatuur om uw gezondheid te bewaken. Uw hartritme, bloeddruk en ademhaling worden goed in de gaten gehouden.
 • Na afloop van de operatie wordt u rustig wakker in de uitslaapkamer. Er wordt een pijnscore bijgehouden. Dit betekent dat u gevraagd wordt om de pijn die u voelt een cijfer te geven. Dit cijfers ligt tussen de 0 en 10, waarbij 0 geen pijn aangeeft en 10 een onhoudbare pijn is. Met behulp van deze pijnscore kunnen wij de juiste medicatie toedienen.
 • Tot slot bespreekt de orthopeed het verloop van de operatie met u. Daarnaast heeft u een gesprek met de fysiotherapeut in onze huiskamer.

Operatie in SchiedamArrow downArrow up

Vlietland Ziekenhuis Schiedam

Kliniek Orthopedium heeft een speciale behandelunit in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Hier vinden behandelingen plaats waarvoor opname noodzakelijk is.

POS poli
U ontvangt een uitnodiging voor het Pre-Operatieve Spreekuur (POS-poli). Deze afspraak voor de POS-poli vindt plaats in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. U dient zich vooraf te melden in het Vlietland Ziekenhuis bij de inschrijfbalie op de begane grond met uw verzekeringspapieren en uw legitimatiebewijs. Daar krijgt u stickers mee en kunt u naar de poli voor het Pre-Operatief Spreekuur. Deze polikliniek vindt u op de eerste etage waarbij u route 1.23 volgt in het ziekenhuis (op de Begane Grond neemt u liften C, waarbij u op de 1e verdieping uitstapt en vervolgens linksaf gaat). Hierbij maakt u kennis met één van de anesthesiologen die werkzaam zijn in het Vlietland Ziekenhuis. Tijdens dit spreekuur krijgt de anesthesioloog een goede indruk van uw gezondheid, onder andere door de informatie die u zelf verstrekt. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek verricht tijdens het spreekuur. Voorafgaand aan dit bezoek heeft u een vragenlijst ingevuld waarop u de meest relevante informatie over uw gezondheid heeft kunnen invullen. 
In het Vlietland Ziekenhuis op de operatiedag geldt de volgende procedure:

 • U meldt zich nuchter op de afgesproken tijd op de afdeling waar u naar uw kamer wordt verwezen.
 • U krijgt operatiekleding en verblijft in devoorbereidingsruimte. De anesthesiemedewerker geeft u toelichting over de anesthesie.
 • Tijdens de operatie bent u voortdurend aangesloten op apparatuur om uw gezondheid te bewaken.
 • Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Daar wordt u opnieuw aangesloten op de bewakingsapparatuur.
 • Na enige tijd wordt u teruggebracht naar de afdeling. De verpleegkundige neemt daar de zorg over.

VoorbereidingArrow downArrow up

Voor de operatie dient u de volgende voorbereidingen te treffen en de hieronder genoemde adviezen op te volgen, dit betekent het volgende (tenzij anders met u is afgesproken):

 • De operatie vindt plaats onder narcose, dat is algehele verdoving of een ruggenprik.
 • In geval van een totale knie- of hemiknieprothese kan een kortwerkende ruggenprik of een narcose gecombineerd worden met LIA (= Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling,minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding.
 • Voor de operatie dient u nuchter te zijn, dat betekent dat u vanaf de avond voor de operatie, na 24:00 uur niets meer mag eten.
 • Medicijnen die u gebruikt, kunt u innemen met een klein slokje water, uiterlijk tot 1 uur voor de operatie. De anesthesioloog zegt welke medicijnen u voor de operatie moet stoppen.
 • Tenminste 24 uur voor de operatie niet meer roken (roken is slecht voor de zuurstof toevoer en genezing).
 • Make-up, contactlenzen, sieraden, piercings, kunstgebit en protheses. U moet uw make-up en nagellak verwijderen voor de operatie. Tijdens de operatie kan een anesthesioloog aan de kleur van uw huid en aan de pupilreactie van uw ogen zien of er voldoende zuurstof in het bloed is en of u geen pijn hebt tijdens de operatie.
 • U draagt geen sieraden, piercings en/of uw horloge. Ook verwijdert u uw contactlenzen.
 • U mag uw tandprothese wel in hebben, mitsdeze goed is vastgezet met kleefpasta.
 • Infuus In sommige gevallen wordt ruim voor de operatie op de verpleegafdeling een infuus ingebracht. Met een infuus is het mogelijk medicijnen en voedingsstoffen in de bloedbaan te brengen.Via het infuus worden ook die medicijnentoegediend die noodzakelijk zijn voor de anesthesie. Door het infuus kan uw arm of hand wat stijf worden, beweeg dan de arm en/of de vingers rustig even op en neer.Wordt de bewuste arm dik of rood, of krijgt u pijn op de plaats waar het infuus is ingebracht, waarschuwt u een verpleegkundige tijdens uw opname.
 • Als er tussen uw bezoek aan de POS-medewerker/anesthesioloog en de operatie iets veranderd is in uw gezondheidstoestand meld dit voor de operatie. Bijvoorbeeld als uw medicijnen zijn veranderd of als u ziek of opgenomen in het ziekenhuis bent geweest dient u dit door te geven.
 • Om alle mogelijke risico’s bij het operatieproces van opname tot ontslag te verminderen zijn er momenten waarop een zorgvuldige controle plaatsvindt van uw gezondheidstoestand aan de hand van checklisten. Eveneens wordt meerdere malen aan u gevraagd hoe u heet, wanneer u geboren bent en voor welke operatie u komt.
 • Het is van groot belang dat u de instructies over medicijngebruik en nuchter zijn heeft opgevolgd, hiermee bevordert u het spoedige verloop van uw operatie en herstel.

ComplicatiesArrow downArrow up

Ondanks alle zorgvuldigheid, is een complicatie op het gebied van de anesthesie niet altijd te voorkomen. Meestal hebben grote complicaties van de anesthesie te maken met reeds bestaande (verborgen) medische problemen. Bespreek met uw anesthesist of u verhoogd risico heeft voor uw ingreep.

Voorkomende complicaties

 • Last van uw keel door het beademingsbuisje wat tijdens de operatie is gebruikt.
 • Bij het plaatsen van het beademingsbuisje kan het gebit beschadigen.
 • Een ruggenprik geeft soms niet voldoende pijnstilling tijdens de operatie. De anesthesioloog bespreekt dan met u welke andere, aanvullende anesthesietechniek de oplossing kan bieden. Bij het inbrengen van een infuusnaald kan er een bloeding optreden door het aanprikken van een bloedvat. Er kan ook een infectie
  ontstaan bij de insteekopening of in het bloedvat zelf. Al deze complicaties kunnen goed worden behandeld.
 • Tijdens de operatie ligt u op een operatietafel. Het liggen kan huidschade of drukplekken veroorzaken. Tevens kan door overstrekking zenuwirritatie ontstaan. Deze verschijnselen kunnen niet worden uitgesloten, maar komen zeer zelden voor. Zij treden op binnen een paar maanden.
 • Ongewenste reacties (zoals misselijkheid, jeuk en huiduitslag ) op één van de narcosemiddelen of andere medicatie, desinfecteermiddelen of latex kunnen vooral optreden bij overgevoeligheid. Misselijkheid en
  braken komen minder voor.
 • Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen wij nooit uitsluiten dat in zeer zeldzaam voorkomende gevallen u tijdens de narcose pijn kunt hebben of in het extreme geval het gevoel kunt hebben dat u wakker bent.

Houdt u alstublieft in de gaten dat complicaties  en risico’s zeer zeldzaam zijn. De kans is minder dan één op de tienduizend.

VragenArrow downArrow up

Waarom moet ik nuchter blijven voor de ingreep?

De operatie gebeurt onder verdoving. De reden dat een operatiepatiënt nuchter moet zijn is uit veiligheidsoogpunt. Door de narcose zijn de hoest- en slikreflexen weggevallen. Ook de reflexen die verhinderen dat voedsel vanuit de maag in de longen terecht kan komen. Tijdens de narcose werkt de hoestreflex immers niet normaal bij  ‘verslikken’. Voedsel dat in de longen overloopt kan levensbedreigende gevolgen met zich meebrengen. Dit heet aspiratie. Ook als u een ruggenprik krijgt, moet u nuchter verschijnen voor de operatie. Tijdens de operatie kan men toch besluiten om u uiteindelijk een volledige narcose te geven. Tijdens de periode dat u nuchter moet blijven
kunt u beter niet roken, want dit vergroot de kans op misselijkheid na de operatie en ook verloopt het herstel trager.

Welke vorm van verdoving is het meest geschikt voor mij?
Welke anesthesie voor u het meest geschikt  is, hangt af van verschillende factoren, zoals uw leeftijd, lichamelijke conditie en het soort operatie. Uw eigen wensen kunt u voorleggen aan de anesthesioloog die daarmee rekening houdt bij de beslissing over het soort anesthesie. Het kan zijn dat de anesthesioloog u voorstelt narcose te combineren met een ruggenprik. Het voordeel daarvan is de mogelijkheid na de operatie een betere pijnstilling te geven.

Is narcose veilig?
Door betere bewakingsapparatuur en moderne geneesmiddelen is anesthesie tegenwoordig zeer veilig. Ook de goede opleiding van de anesthesioloog en zijn medewerkers draagt bij aan de veiligheid. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn bijwerkingen en complicaties niet altijd te voorkomen.

Wat zijn de eventuele bijwerkingen en complicaties van anesthesie?
Bij een narcose of verdoving kunnen bijwerkingen of complicaties soms niet voorkomen worden. Ernstige complicaties komen zeer zelden voor. Vraag uw anesthesioloog gerust of de anesthesie in uw geval bijzondere risico’s met zich meebrengt. Mogelijke bijwerkingen en complicaties: 

 • Onvoldoende pijnstilling: het kan voorkomen dat de plaatselijke verdoving/ruggenprik bij u onvoldoende werkt. Soms kan de anesthesioloog nog wat extra verdoving geven. In andere gevallen is het beter om voor een andere anesthesievorm te kiezen, bijvoorbeeld narcose. De anesthesioloog zal dat met u overleggen. 
 • Postoperatieve tintelingen: na de operatie kunt u nog een tijdje last houden van tintelingen in uw arm en hand. Uw zenuwen zijn geïrriteerd door de prik of de gebruikte medicijnen. Deze tintelingen verdwijnen in de meeste gevallen in de loop van weken tot maanden vanzelf. 
 • Overgevoeligheidsreacties: overgevoeligheid voor de gebruikte verdovingsmiddelen komt soms voor. Dit kan zich uiten in benauwdheid, huiduitslag, lage bloeddruk. Behandeling is meestal goed mogelijk.
 • Toxische reacties: de zenuwen die verdoofd moeten worden lopen vlakbij grote bloedvaten. Het is mogelijk dat er verdovend medicijn direct in de bloedbaan komt. Dat uit zich in een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, een slaperig gevoel,  hartritmestoornissen, trekkingen en uiteindelijk bewusteloosheid. Behandeling is meestal goed mogelijk.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen tijdens de ruggenprik?

Bij een ruggenprik kunnen bijwerkingen of complicaties soms niet voorkomen worden. Vraag uw anesthesioloog gerust of de anesthesie in uw geval bijzondere risico’s met zich meebrengt. Mogelijke bijwerkingen en complicaties van de ruggenprik: 

 • Onvoldoende pijnstilling: het kan voorkomen dat de verdoving bij u onvoldoende werkt. Soms kan de anesthesioloog nog wat extra verdoving geven. In andere gevallen is het beter om voor een andere anesthesievorm te kiezen, bijvoorbeeld narcose. De anesthesioloog zal dat met u overleggen.
 • Lage bloeddruk: als bijwerking van een ruggenprik kan een lage bloeddruk optreden. De anesthesioloog is hierop bedacht en zal daartegen maatregelen nemen. 
 • Hoge uitbreiding: soms komt het voor dat het verdoofde gebied zich verder dan bedoeld naar boven uitbreidt. U merkt dat doordat uw handen gaan tintelen. Misschien kunt u wat moeilijker ademen. De anesthesioloog zal u wat extra zuurstof toedienen. Meestal zijn de klachten daarmee opgelost.

Welke soorten anesthesie zijn er?

Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving: 

 • Algehele anesthesie, ofwel narcose. Dit houdt in dat u in slaap wordt gehouden tijdens de ingreep. U voelt geen pijn en kunt zich na afloop niets herinneren van de ingreep. 
 • Verdoving van een deel van uw lichaam, bijvoorbeeld door een ruggenprik. Hierdoor voelt u tijdens de operatie geen pijn, maar blijft u wel bij bewustzijn. 
 • Zenuwblokkade. Een zenuw wordt verdoofd waardoor deze tijdelijk geen signalen van pijn en beweging doorgeeft. Zo kan (een deel van) de arm of het been verdoofd worden. U bent volledig bij bewustzijn tijdens de operatie. 
 • Plaatselijke verdoving. In geval van een totale knie- of hemiknieprothese of bij een kruisband operatie kan een kortwerkende ruggenprik of een narcose gecombineerd worden met LIA (= Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding.

Welke behandelingen worden uitgevoerd in Delft?

Alle dagbehandelingen worden verricht op de locatie in Delft: Kliniek Orthopedium. Dit betekent dat u op de dag van de ingreep ook weer naar huis gaat. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer na de operatie. Zorg vooraf voor vervoer naar huis of uw begeleider heeft ook de mogelijkheid om te wachten tijdens de behandeling in de kliniek.

Anesthesiologie

Anesthesie betekent letterlijk ‘zonder gevoel’. De betekenis die worden toegekend aan anesthesie zijn de volgende uitdrukkingen: in slaap maken, narcose, verdoven. Met anesthesie is het mogelijk een operatie veilig te ondergaan. U slaapt tijdens de operatie, voelt geen pijn en wanneer het nodig is worden uw spieren verslapt. Zonder anesthesie is een operatie eigenlijk niet mogelijk.

 

De anesthesioloog is een medisch specialist die beoordeelt of en op welke manier u een operatie op een veilige manier kunt ondergaan, waarbij rekening wordt gehouden met uw algemene gezondheid en de omvang van de ingreep. Tijdens de operatie zal de anesthesioloog met zijn team uw gezondheid bewaken. Daarnaast speelt de anesthesioloog een belangrijke rol in de pijnstilling rondom de operatie.

Anesthesiologie - Vormen

Welke vormen van anesthesie zijn er?

 • Algehele anesthesie, ofwel narcose. Dit houdt in dat u in slaap wordt gehouden tijdens de ingreep. U voelt geen pijn en kunt zich na afloop niets herinneren van de ingreep.
 • Verdoving van een deel van uw lichaam, bijvoorbeeld door een ruggenprik dit is ook mogelijk in combinatie met een roesje. Hierdoor voelt u tijdens de operatie geen pijn, maar blijft u wel bij bewustzijn.
 • Zenuwblokkade dit is ook mogelijk in combinatie met een roesje. Een zenuw wordt verdoofd waardoor deze tijdelijk geen signalenvan pijn en beweging doorgeeft. Zo kan (een deel van) de arm of het been verdoofd worden. U bent volledig bij bewustzijn tijdens de operatie. Een zenuwblokkade wordt ook gegeven in combinatie met een algehele narcose.
 • Plaatselijke verdoving. Deze vorm wordt tegenwoordig steeds vaker toegepast, alleen of in combinatie met narcose of een kortwerkende ruggenprik; in beide gevallen spreekt men van LIA (= Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding (wordt bijvoorbeeld toegepast bij de behandelingen: knieprothese en hemi knieprothese).

Welke vorm van anesthesie u krijgt, hangt af van uw leeftijd, uw lichamelijke conditie en de soort operatie. Tijdens het gesprek met de anesthesioloog/OC/POS-medewerker wordt besloten wat voor u de beste manier van verdoven is.

Anesthesiologie - Operatie in Delft

Kliniek Orthopedium beschikt over twee moderne locaties waar de behandelingen worden uitgevoerd. In Delft worden de behandelingen met dagverpleging uitgevoerd. In het Vlietland Ziekenhuis te Schiedam worden de behandelingen met een korte opname uitgevoerd. Kliniek Orthopedium heeft een strategische samenwerking met het nieuwe Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Deze samenwerking is er op gericht om de kwaliteit en continuïteit van zorg te waarborgen.

Kliniek Orthopedium Delft

In de locatie te Delft worden alle ingrepen verricht in dagbehandeling. Dit betekent dat u de dag van de ingreep ook weer naar huis gaat. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer (autorijden) na de operatie; zorg dat u wordt opgehaald na de operatie of uw begeleider heeft ook de mogelijkheid om te wachten.

In Kliniek Orthopedium Delft geldt de volgende procedure:

 • U meldt zich bij de ontvangstbalie. U dient drie kwartier voor het aangegeven tijdstip van de operatie aanwezig te zijn.
 • U heeft een gesprek met de anesthesioloog of anesthesie-assistent in de voorbereidingsruimte op de dag van de ingreep.In deze ruimte geeft de anesthesioloog u de volledige of plaatselijke verdoving.
 • Tijdens de operatie blijft de anesthesioloog of de assistent bij u en bent u voortdurend aangesloten op apparatuur om uw gezondheid te bewaken. Uw hartritme, bloeddruk en ademhaling worden goed in de gaten gehouden.
 • Na afloop van de operatie wordt u rustig wakker in de uitslaapkamer. Er wordt een pijnscore bijgehouden. Dit betekent dat u gevraagd wordt om de pijn die u voelt een cijfer te geven. Dit cijfers ligt tussen de 0 en 10, waarbij 0 geen pijn aangeeft en 10 een onhoudbare pijn is. Met behulp van deze pijnscore kunnen wij de juiste medicatie toedienen.
 • Tot slot bespreekt de orthopeed het verloop van de operatie met u. Daarnaast heeft u een gesprek met de fysiotherapeut in onze huiskamer.

Anesthesiologie - Operatie in Schiedam

Vlietland Ziekenhuis Schiedam

Kliniek Orthopedium heeft een speciale behandelunit in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. Hier vinden behandelingen plaats waarvoor opname noodzakelijk is.

POS poli
U ontvangt een uitnodiging voor het Pre-Operatieve Spreekuur (POS-poli). Deze afspraak voor de POS-poli vindt plaats in het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam. U dient zich vooraf te melden in het Vlietland Ziekenhuis bij de inschrijfbalie op de begane grond met uw verzekeringspapieren en uw legitimatiebewijs. Daar krijgt u stickers mee en kunt u naar de poli voor het Pre-Operatief Spreekuur. Deze polikliniek vindt u op de eerste etage waarbij u route 1.23 volgt in het ziekenhuis (op de Begane Grond neemt u liften C, waarbij u op de 1e verdieping uitstapt en vervolgens linksaf gaat). Hierbij maakt u kennis met één van de anesthesiologen die werkzaam zijn in het Vlietland Ziekenhuis. Tijdens dit spreekuur krijgt de anesthesioloog een goede indruk van uw gezondheid, onder andere door de informatie die u zelf verstrekt. Indien nodig wordt aanvullend onderzoek verricht tijdens het spreekuur. Voorafgaand aan dit bezoek heeft u een vragenlijst ingevuld waarop u de meest relevante informatie over uw gezondheid heeft kunnen invullen. 
In het Vlietland Ziekenhuis op de operatiedag geldt de volgende procedure:

 • U meldt zich nuchter op de afgesproken tijd op de afdeling waar u naar uw kamer wordt verwezen.
 • U krijgt operatiekleding en verblijft in devoorbereidingsruimte. De anesthesiemedewerker geeft u toelichting over de anesthesie.
 • Tijdens de operatie bent u voortdurend aangesloten op apparatuur om uw gezondheid te bewaken.
 • Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Daar wordt u opnieuw aangesloten op de bewakingsapparatuur.
 • Na enige tijd wordt u teruggebracht naar de afdeling. De verpleegkundige neemt daar de zorg over.

Anesthesiologie - Voorbereiding

Voor de operatie dient u de volgende voorbereidingen te treffen en de hieronder genoemde adviezen op te volgen, dit betekent het volgende (tenzij anders met u is afgesproken):

 • De operatie vindt plaats onder narcose, dat is algehele verdoving of een ruggenprik.
 • In geval van een totale knie- of hemiknieprothese kan een kortwerkende ruggenprik of een narcose gecombineerd worden met LIA (= Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling,minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding.
 • Voor de operatie dient u nuchter te zijn, dat betekent dat u vanaf de avond voor de operatie, na 24:00 uur niets meer mag eten.
 • Medicijnen die u gebruikt, kunt u innemen met een klein slokje water, uiterlijk tot 1 uur voor de operatie. De anesthesioloog zegt welke medicijnen u voor de operatie moet stoppen.
 • Tenminste 24 uur voor de operatie niet meer roken (roken is slecht voor de zuurstof toevoer en genezing).
 • Make-up, contactlenzen, sieraden, piercings, kunstgebit en protheses. U moet uw make-up en nagellak verwijderen voor de operatie. Tijdens de operatie kan een anesthesioloog aan de kleur van uw huid en aan de pupilreactie van uw ogen zien of er voldoende zuurstof in het bloed is en of u geen pijn hebt tijdens de operatie.
 • U draagt geen sieraden, piercings en/of uw horloge. Ook verwijdert u uw contactlenzen.
 • U mag uw tandprothese wel in hebben, mitsdeze goed is vastgezet met kleefpasta.
 • Infuus In sommige gevallen wordt ruim voor de operatie op de verpleegafdeling een infuus ingebracht. Met een infuus is het mogelijk medicijnen en voedingsstoffen in de bloedbaan te brengen.Via het infuus worden ook die medicijnentoegediend die noodzakelijk zijn voor de anesthesie. Door het infuus kan uw arm of hand wat stijf worden, beweeg dan de arm en/of de vingers rustig even op en neer.Wordt de bewuste arm dik of rood, of krijgt u pijn op de plaats waar het infuus is ingebracht, waarschuwt u een verpleegkundige tijdens uw opname.
 • Als er tussen uw bezoek aan de POS-medewerker/anesthesioloog en de operatie iets veranderd is in uw gezondheidstoestand meld dit voor de operatie. Bijvoorbeeld als uw medicijnen zijn veranderd of als u ziek of opgenomen in het ziekenhuis bent geweest dient u dit door te geven.
 • Om alle mogelijke risico’s bij het operatieproces van opname tot ontslag te verminderen zijn er momenten waarop een zorgvuldige controle plaatsvindt van uw gezondheidstoestand aan de hand van checklisten. Eveneens wordt meerdere malen aan u gevraagd hoe u heet, wanneer u geboren bent en voor welke operatie u komt.
 • Het is van groot belang dat u de instructies over medicijngebruik en nuchter zijn heeft opgevolgd, hiermee bevordert u het spoedige verloop van uw operatie en herstel.

Anesthesiologie - Complicaties

Ondanks alle zorgvuldigheid, is een complicatie op het gebied van de anesthesie niet altijd te voorkomen. Meestal hebben grote complicaties van de anesthesie te maken met reeds bestaande (verborgen) medische problemen. Bespreek met uw anesthesist of u verhoogd risico heeft voor uw ingreep.

Voorkomende complicaties

 • Last van uw keel door het beademingsbuisje wat tijdens de operatie is gebruikt.
 • Bij het plaatsen van het beademingsbuisje kan het gebit beschadigen.
 • Een ruggenprik geeft soms niet voldoende pijnstilling tijdens de operatie. De anesthesioloog bespreekt dan met u welke andere, aanvullende anesthesietechniek de oplossing kan bieden. Bij het inbrengen van een infuusnaald kan er een bloeding optreden door het aanprikken van een bloedvat. Er kan ook een infectie
  ontstaan bij de insteekopening of in het bloedvat zelf. Al deze complicaties kunnen goed worden behandeld.
 • Tijdens de operatie ligt u op een operatietafel. Het liggen kan huidschade of drukplekken veroorzaken. Tevens kan door overstrekking zenuwirritatie ontstaan. Deze verschijnselen kunnen niet worden uitgesloten, maar komen zeer zelden voor. Zij treden op binnen een paar maanden.
 • Ongewenste reacties (zoals misselijkheid, jeuk en huiduitslag ) op één van de narcosemiddelen of andere medicatie, desinfecteermiddelen of latex kunnen vooral optreden bij overgevoeligheid. Misselijkheid en
  braken komen minder voor.
 • Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen wij nooit uitsluiten dat in zeer zeldzaam voorkomende gevallen u tijdens de narcose pijn kunt hebben of in het extreme geval het gevoel kunt hebben dat u wakker bent.

Houdt u alstublieft in de gaten dat complicaties  en risico’s zeer zeldzaam zijn. De kans is minder dan één op de tienduizend.

Anesthesiologie - Vragen

Waarom moet ik nuchter blijven voor de ingreep?

De operatie gebeurt onder verdoving. De reden dat een operatiepatiënt nuchter moet zijn is uit veiligheidsoogpunt. Door de narcose zijn de hoest- en slikreflexen weggevallen. Ook de reflexen die verhinderen dat voedsel vanuit de maag in de longen terecht kan komen. Tijdens de narcose werkt de hoestreflex immers niet normaal bij  ‘verslikken’. Voedsel dat in de longen overloopt kan levensbedreigende gevolgen met zich meebrengen. Dit heet aspiratie. Ook als u een ruggenprik krijgt, moet u nuchter verschijnen voor de operatie. Tijdens de operatie kan men toch besluiten om u uiteindelijk een volledige narcose te geven. Tijdens de periode dat u nuchter moet blijven
kunt u beter niet roken, want dit vergroot de kans op misselijkheid na de operatie en ook verloopt het herstel trager.

Welke vorm van verdoving is het meest geschikt voor mij?
Welke anesthesie voor u het meest geschikt  is, hangt af van verschillende factoren, zoals uw leeftijd, lichamelijke conditie en het soort operatie. Uw eigen wensen kunt u voorleggen aan de anesthesioloog die daarmee rekening houdt bij de beslissing over het soort anesthesie. Het kan zijn dat de anesthesioloog u voorstelt narcose te combineren met een ruggenprik. Het voordeel daarvan is de mogelijkheid na de operatie een betere pijnstilling te geven.

Is narcose veilig?
Door betere bewakingsapparatuur en moderne geneesmiddelen is anesthesie tegenwoordig zeer veilig. Ook de goede opleiding van de anesthesioloog en zijn medewerkers draagt bij aan de veiligheid. Ondanks alle zorgvuldigheid zijn bijwerkingen en complicaties niet altijd te voorkomen.

Wat zijn de eventuele bijwerkingen en complicaties van anesthesie?
Bij een narcose of verdoving kunnen bijwerkingen of complicaties soms niet voorkomen worden. Ernstige complicaties komen zeer zelden voor. Vraag uw anesthesioloog gerust of de anesthesie in uw geval bijzondere risico’s met zich meebrengt. Mogelijke bijwerkingen en complicaties: 

 • Onvoldoende pijnstilling: het kan voorkomen dat de plaatselijke verdoving/ruggenprik bij u onvoldoende werkt. Soms kan de anesthesioloog nog wat extra verdoving geven. In andere gevallen is het beter om voor een andere anesthesievorm te kiezen, bijvoorbeeld narcose. De anesthesioloog zal dat met u overleggen. 
 • Postoperatieve tintelingen: na de operatie kunt u nog een tijdje last houden van tintelingen in uw arm en hand. Uw zenuwen zijn geïrriteerd door de prik of de gebruikte medicijnen. Deze tintelingen verdwijnen in de meeste gevallen in de loop van weken tot maanden vanzelf. 
 • Overgevoeligheidsreacties: overgevoeligheid voor de gebruikte verdovingsmiddelen komt soms voor. Dit kan zich uiten in benauwdheid, huiduitslag, lage bloeddruk. Behandeling is meestal goed mogelijk.
 • Toxische reacties: de zenuwen die verdoofd moeten worden lopen vlakbij grote bloedvaten. Het is mogelijk dat er verdovend medicijn direct in de bloedbaan komt. Dat uit zich in een metaalachtige smaak, tintelingen rond de mond, een slaperig gevoel,  hartritmestoornissen, trekkingen en uiteindelijk bewusteloosheid. Behandeling is meestal goed mogelijk.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen tijdens de ruggenprik?

Bij een ruggenprik kunnen bijwerkingen of complicaties soms niet voorkomen worden. Vraag uw anesthesioloog gerust of de anesthesie in uw geval bijzondere risico’s met zich meebrengt. Mogelijke bijwerkingen en complicaties van de ruggenprik: 

 • Onvoldoende pijnstilling: het kan voorkomen dat de verdoving bij u onvoldoende werkt. Soms kan de anesthesioloog nog wat extra verdoving geven. In andere gevallen is het beter om voor een andere anesthesievorm te kiezen, bijvoorbeeld narcose. De anesthesioloog zal dat met u overleggen.
 • Lage bloeddruk: als bijwerking van een ruggenprik kan een lage bloeddruk optreden. De anesthesioloog is hierop bedacht en zal daartegen maatregelen nemen. 
 • Hoge uitbreiding: soms komt het voor dat het verdoofde gebied zich verder dan bedoeld naar boven uitbreidt. U merkt dat doordat uw handen gaan tintelen. Misschien kunt u wat moeilijker ademen. De anesthesioloog zal u wat extra zuurstof toedienen. Meestal zijn de klachten daarmee opgelost.

Welke soorten anesthesie zijn er?

Er bestaan verschillende soorten anesthesie of verdoving: 

 • Algehele anesthesie, ofwel narcose. Dit houdt in dat u in slaap wordt gehouden tijdens de ingreep. U voelt geen pijn en kunt zich na afloop niets herinneren van de ingreep. 
 • Verdoving van een deel van uw lichaam, bijvoorbeeld door een ruggenprik. Hierdoor voelt u tijdens de operatie geen pijn, maar blijft u wel bij bewustzijn. 
 • Zenuwblokkade. Een zenuw wordt verdoofd waardoor deze tijdelijk geen signalen van pijn en beweging doorgeeft. Zo kan (een deel van) de arm of het been verdoofd worden. U bent volledig bij bewustzijn tijdens de operatie. 
 • Plaatselijke verdoving. In geval van een totale knie- of hemiknieprothese of bij een kruisband operatie kan een kortwerkende ruggenprik of een narcose gecombineerd worden met LIA (= Lokale Infiltratie Anesthesie, kortweg plaatselijke verdoving in hoge concentraties). Deze nieuwe LIA techniek geeft betere pijnstilling, minder misselijkheid en werkt zo goed, dat al enkele uren na de operatie kan worden gestart met staan en lopen onder begeleiding.

Welke behandelingen worden uitgevoerd in Delft?

Alle dagbehandelingen worden verricht op de locatie in Delft: Kliniek Orthopedium. Dit betekent dat u op de dag van de ingreep ook weer naar huis gaat. U mag niet zelf actief deelnemen aan het verkeer na de operatie. Zorg vooraf voor vervoer naar huis of uw begeleider heeft ook de mogelijkheid om te wachten tijdens de behandeling in de kliniek.

Naar boven
Afspraak maken
Reviews
Vergoeding
Orthopeden
De kliniek

Afspraak maken

U wilt een afspraak maken bij Orthopedium. Via onderstaand formulier kunt u uw gegevens invullen. Wanneer het formulier in goede orde door ons is ontvangen, nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om een afspraak met u te maken. Voor een goede afhandeling van uw aanvraag, dient u alle velden zo volledig mogelijk in te vullen.

Aanhef *
Voorletter(s) *
Achternaam *
In dit veld kunt u uw tussenvoegsel ook plaatsen
Meisjesnaam
Geboortedatum *
Uw telefoonnnummer *
E-mailadres *
Gewricht *
 

Wordt uw behandeling vergoed?

Vergoeding Zorgverzekeraars

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden 100% vergoed met aftrek van uw eigen risico. Orthopedium heeft in 2018 weer met alle verzekeraars een overeenkomst. Klik hier voor een overzicht van alle zorgverzekeraars en de contracten met Orthopedium voor 2018.

Heeft u vragen over uw vergoeding?

U kunt ons bereiken onder telefoonnummer 088 - 0088 444 of via e-mail info@orthopedium.nl.

Meer over vergoedingen

Orthopedisch specialisten voor uw anesthesiologie

Deskundig en professioneel

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. Iedere orthopeed heeft jarenlange ervaring en een specialisatie gericht op knie, heup of schouder.

Zij passen de nieuwste behandeltechnieken toe bij een Meniscus en werken in moderne operatiekamers aan uw herstel. Door de persoonlijke aanpak bent u verzekerd van de beste deskundige hulp voor uw Meniscus.

De kliniek

Welkom bij Kliniek Orthopedium

Kliniek Orthopedium is een orthopedische kliniek in Delft. Onze orthopeden zijn gespecialiseerd in het behandelen van alle soorten knie-, heup- en schouderaandoeningen. Iedereen die binnen ons specialisatiegebied valt, en een operatie of behandeling nodig heeft, is welkom bij Kliniek Orthopedium.

In goede handen

De orthopeden van Kliniek Orthopedium behoren tot de top van hun vakgebied. De up-to-date kennis, een persoonlijke aanpak en de passie voor ons vak maakt dat u bij ons team in goede handen bent. Iedere orthopeed heeft ervaring en is gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied.

Kwaliteit

Juist die specialisatie bevordert de kwaliteit van uw behandeling. De operaties en behandelingen vinden plaats volgens de nieuwste behandelmethoden en worden uitgevoerd in moderne operatiekamers, in het ziekenhuis of bij ons in de kliniek.

Een geruststellende gedachte

De Nationale Zorg Jaarprijs heeft Kliniek Orthopedium uitgeroepen tot Topkliniek van Nederland. De kwaliteit van de specialistische orthopedische zorg en de positieve patiëntenwaardering waren voor de jury redenen om Orthopedium tot winnaar te kiezen. Deze publieksprijs is ook een enorme waardering van onze patiënten. Hiermee geven zij aan zich te herkennen in datgene waar Orthopedium voor staat: kwaliteit leveren met veel aandacht voor persoonlijke zorg.

Volledig vergoed

Alle behandelingen die wij uitvoeren vallen onder de verzekerde zorg en worden daardoor vergoed. U kunt telefonisch of per e-mail bij ons navragen of Orthopedium een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar. Zie ook het vergoedingsoverzicht.

Wanneer het u schikt

Als u zich laat behandelen of opereren bij Orthopedium, dan maken wij in overleg met u een afspraak. Daarbij heeft onze kliniek geen lange wachttijden: vaak kunt u snel bij ons terecht.

Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte Orthopedium in Delft
Wachtruimte orthopedisch Kliniek Orthopedium
Hoofdingang Orthopedium